340 views / 12 Mart 2013,Salı / Yorum : 0

Ailevi sorumluklar kadının kendini hem işine hem de ailesine adamasını gerektirmekte, bu da kadının üst düzeylere ulaşmasını engelleyebilmektedir. mersin escort Profesyonel ve yönetsel işlerde tanınmak ve terfi alabilmek için uzun saatler boyunca çalışmak gerekmektedir. Kadınlar evlerini yönetmek ve çocuklarıyla ilgilenmek için uzun saatler harcamaktadır. Sonuç olarak kariyerleri uğruna çocukları ve evliliklerinden erkeklerden daha fazla vazgeçmek zorunda kalmaktadırlar. Kadınların karşılaştığı kariyer engelleri ve kadınların statüsünü etkileyen durumlar turizm sektörü de göz önüne alınarak şu şekilde sıralanabilir. tanımlanmaktadır. Gelişmelere rağmen kadınlar hala nadiren üst yönetim düzeylerinde görülmektedir. Ek olarak kadınların kazançları hala erkeklerinkine eşit değildir. Bir diğer ifade ile cam tavan, kadınların yetenek ve başarılarının göz ardı edilerek kadınları işletme içerisinde daha üst basamaklara çıkmaktan alıkoyan, mersin escort görünmez ve kırılmaz bir engeldir . Cam tavan kadınların örgüt merdivenlerini tırmanırken karşılaştıkları görülmez bariyerleri tanımlamakta kullanılmaktadır. Kadınların hala liderlik rolü açısından çok az temsil edilmeye devam etmesi ve kadın yöneticilerin sayısı açısından bakıldığında hala açık bir şekilde cam tavanın var olduğu görülmektedir. Cam tavan kavramı, zaman zaman değişik çalışmalarda değişik isimlerle anılmakla birlikte, temelde tüm bu kavramlar, kadınların kariyer basamaklarında ilerlemelerine mani olan görünmez engelleri ifade etmektedirler. Örneğin, pozcu bayan escort Ryan ve Halsam (2006) çalışmalarında, liderlik pozisyonundaki kadınların başarısızlık riskini artırdıkları, kadın liderlerin üst yönetim pozisyonları için tehlikeli olduğu ve negatif olaylar oluşturduğu düşünüldüğünü belirtmekte ve bu durumu ‘cam uçurum’ olarak adlandırılmaktadır. Büyük ölçekli işletmelerin karakteristiği olan piramit yapıda üst düzey yöneticilik için anahtar olan finansman ve ürün geliştirme gibi stratejik alanlarda hala kadınların ilerlemesine izin verilmemektedir. Bu engeller ise ‘cam duvarlar’ olarak nitelendirilmektedir 10. Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamdan ayrı tutulmaları ise, ‘bambu perde’ kavramı ile ifade edilmekte ve kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılım şansı bulabilseler bile, aileleri ve erkek egemen toplum sebebiyle cam tavanın altında kaldıklarını vurgulamak için kullanılmaktadır. Tüm bunlar nedeniyle dünyanın pozcu bayan escort birçok yerinde kadınlar kurban rolüne düşmeyi reddederek kendileri için fırsat yaratmakta ve girişimci olmaktadırlar. Çocuk sahibi kadınların sınırlı kariyer (ilerleme) fırsatları ve istenilen işlerin daha az verilmesi anneliğe özgü duvarlar (maternal walls) olarak adlandırılmaktadır. Bu bakış açısı, çocuklu kadınların iyi çalışan olamayacakları, çünkü önceliklerinin organizasyon değil çocukları olduğu varsayımına dayanmaktadır. Cam duvarlar ise kadınların ilerlemesinin desteklenmemesi veya ilerlemeleri için çok az şans verilmesini ifade etmektedir. Kadınlar sık sık kendilerini daha az kazanç, daha az sorumluluk, daha az görünürlülüğü olan daha düşük potansiyel işlerde ve mezitli escort bayan örgütteki düşük pozisyonlarda sıkışmış olarak bulmaktadırlar. Düşük seviyelerdeki pozisyonlar, daha az kaynak, teknoloji, bilgi ve insanlar üzerinde daha az kontrol imkânı olduğu için güç azlığına sebep olmaktadır . Bir diğer kariyer engeli olarak görülen ‘tokenizm’, erkek egemen iktidarda ve/veya kurumsal düzenlemelerde herhangi bir değişikliğe yol açmayacak şekilde, özellikle azınlık gruplar ve her grupta yer alan kadınlara karşı zorunluluklarını son derece sınırlı çaba ya da jestlerle yerine getiriyor görünme çabası olarak ifade edilmektedir. Tokenizm bir kuruluşun cins, farklılık, engellilik, ırk, yaş, din, ya da etnik kimliklere karşı duyarsızlık suçlamasından kurtulmak amacıyla tek bir bireyi, ya da önemsiz sayıda insanı saflarına almasını anlatmak için kullanılmaktadır. Sembolizm olarak da adlandırılan tokenizmi azaltmak için; eğitim mezitli escort bayan programları hazırlanmalı, gruplar orantılı olarak dağıtılmalı, kadınlar iletişim ağı kurmalıdır.

Kaynak : Androidciyiz.netBir Cevap Yazın