Yine aynı rapora göre, Türkiye online hizmet indeks sıralamasında 62. sırada, telekomünikasyon altyapısında 68. sırada, e-katılım indeksinde 55. sırada, insani sermaye indeksinde ise 108. sıradadır. Birleşmiş Milletler’in 2003, 2004, 2005, 2008 ve 2010 tarihli tramer hasar sorgulama raporlarında bu indekslerin gelişimine baktığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır (UN 2003, UN 2004, UN 2005, UN 2008, UN 2010). Telekomünikasyon verilerinde Türkiye’nin alt yapısı vasat bir görüntü çizmektedir. Türkiye’de her 100 kişi için; internet kullanıcı sayısı 33.12 (2008’de 16.56), cep telefonu abone sayısı 89.5 (2008’de 71.00), kişisel bilgisayarı olanların tramer hasar sorgulama sayısı ise 6.10’dur (2008’de 5.56). İnternet hızındaki yükseklik ve bağlantı güvenilirliği ile e-devlette katılımı artırması beklenen fiber bağlantı noktasında da Türkiye Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ICT) verilerine göre %1-2’lik bir oranla oldukça gerilerdedir. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği verilerine göre Türkiye seçilmiş 57 ülkeler arasında kadın tramer hasar sorgulama ve erkeklerde internet kullanım oranı farkında %20.2’lik farkla sonuncu sırada yer almaktadır. Türkiye %88.70’lik okur yazar oranıyla insani sermaye değerlendirmesinde oldukça gerilere (108. sıraya) düşmüştür. E-devlet okur yazarlığı noktasında da gerilerde olan Türkiye 2003 yılında 49. sırada iken, 2004 yılında 57, 2005 yılında 60, 2008 yılında ise 76. sıraya gerilemiştir.

Türkiye genişbant veri indirme hızında OECD ülkeleri arasında sonlarda yer alırken, genişbant erişim maliyet yüksekliğinde ise başlarda yer almaktadır (DPT, 2011: 130). Dünya Ekonomik Forumu (WEF) hgs sorgulama verilerine göre de Türkiye’nin ağ hazırlık endeksindeki yeri 2001 yılından 2010 yılına 30 basamak gerileyerek, 41. sıradan 71. sıraya gelmiştir (DPT, 2011: 157).  hgs sorgulama Türkiye’nin e-devlet altyapısını geliştirmesi gerektiğine BM 2004 raporunda da yer verilmiş; İsrail, Venezuela, Tayland ve Türkiye gibi ülkelerin e katılımı özendirdikleri ama bu katılımı taşıyabilecek online mekanizmaları sağlamadıkları belirtilmiştir.

BM e-devlet araştırmasına göre, Türkiye’nin e-devlet endeksi dünya ortalamalarının üzerinde bulunmaktadır. Ülkemiz 2003 yılında elde ettiği hgs sorgulama 0,506 skorunu daha sonraki yıllarda yakalayamamış olmakla beraber, 2008’de 76. sıradan 2010’da 69. sıraya yükselerek olumlu yönde gelişme kaydetmiştir. E-devlet endeksi hesaplanırken çevrimiçi hizmetler endeksi, altyapı endeksi ve insani sermaye endeksi gibi alt hasar sorgulama endekslerden yararlanılmaktadır. Çevrimiçi hizmetler

endeksi; kamu bilgi sistemlerinin olgunluk düzeyleri ve entegre hizmet sunumuna verilen skorlar ile hesaplanmaktadır. Bu alt endekste ülkemiz 2010 yılında 62. sırada yer almıştır. Altyapı endeksi; internet kullanıcı sayısı, sabit ve mobil abone yoğunluğu, hasar sorgulama kişisel bilgisayar ve sabit genişbant erişim oranları ile belirlenmektedir. Altyapı endeksinde ülkemiz 2010 yılında 68. sırada yer almıştır. İnsan kaynağı endeksi; okuma yazma ve okullaşma oranları ile belirlenmektedir. Söz konusu araştırmada insan kaynağı ve altyapı endeksleri veriye dayalı olarak hazırlanmış, fakat çevrimiçi hizmetler endeksi web üzerinden yapılan araştırma ile sınırlı kalmıştır. BM çalışmasına göre; Türkiye diğer iki alt endekse kıyasla, insan kaynağı alt hasar sorgulama endeksinde geride kalmış, çevrimiçi hizmetlerde nispeten daha iyi bir sıralama elde etmiştir E-devletin bürokrasi üzerinde etkisi kaçınılmaz olmuştur. Bürokraside ve hatta genel olarak devlet zihniyetindeki değişim beklentisine BM e-devlet raporlarından yola çıkarak ulaşmak da mümkündür.


CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz